Zastupničko pitanje: “Kada će se od strane Ministarstva zdravstva KS izdati saglasnost JU „Apoteke Sarajevo” Sarajevo za uspostavljanje Apoteke (Depoa) u MZ Mrakovo - Općina Ilijaš tj. Ambulanti porodične medicine i sjedišta MZ Mrakovo.”

Mahir Dević
Pitanje

Zastupnik Mahir Dević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Kada će se od strane Ministarstva zdravstva KS izdati saglasnost JU „Apoteke Sarajevo” Sarajevo za uspostavljanje Apoteke (Depoa) u MZ Mrakovo - Općina Ilijaš tj. Ambulanti porodične medicine i sjedišta MZ Mrakovo.”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne