Zastupničko pitanje vezano za povećanje cijena ski karata.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za povećanje cijena ski karata.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018