Zastupničko pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu.

Arijana Memić
Pitanje

Jedno od pitanja koja se sama nameću je zašto niste utvrdili posljedice ovih postupaka po život i
zdravlje mldb. djeteta?
Da li možete da zamislite ishod situacije da roditelji nisu reagovali i odveli svoje dijete na liječenje
u Tursku?
Šta da nisu imali novca? Šta da nisu znali i da nisu razumjeli sve moguće posljedice bolesti kakvu
ima mldb. Nadin?
Da li bi TEK TADA imali osnov za pokretanje postupka, jer je život djeteta došao u pitanje?
Zašto niste angažovali medicinskog vještaka koji bi to jedini mogao utvditi?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da