“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”

Elvis Vreto
Pitanje

“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne