Zastupnička inicijativa vezanu za provođenje evaluacija u školama u Kantonu Sarajevo.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za provođenje evaluacija u školama u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Utorak, 26 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne