Gdje je prebačeno 200.000,00 KM neutrošenih sredstava od projekta obnove zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka br. 5, Općina Novo Sarajevo, koje je uplatilo Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo u cilju obnove stambenih jedinica

Solaković Adnan
Pitanje

Gdje je prebačeno 200.000,00 KM neutrošenih sredstava od projekta obnove zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka br. 5, Općina Novo Sarajevo, koje je uplatilo Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo u cilju obnove stambenih jedinica, a da ista nije završena kako bi stanari uselili u te obnovljene stambene jedinice