Tražim da mi Ministarstvo privrede KS dostavi podatke o dodijeljenim poticajima za stočarstvo i poljoprivedu u 2014. i 2015 godini. Uz odgovor molim da se naznači ime pravnih i fizičkih lica kojima su dodijeljeni poticaji, odnosno date preporuke Federalno

Semir Halilović
Pitanje

Tražim da mi Ministarstvo privrede KS dostavi podatke o dodijeljenim poticajima za stočarstvo i poljoprivedu u 2014. i 2015 godini. Uz odgovor molim da se naznači ime pravnih i fizičkih lica kojima su dodijeljeni poticaji, odnosno date preporuke Federalnom ministarstvu poljoprivrede da se dodijele/isplate poticaji, kojim opštinama ta pravna i fizička lica pripadaju te novčani iznosi koji su im dodjeljeni.
Prema relevantnim informacijama i analitičkim podacima kojima raspolažem i koje ću proslijediti nadležnim organima, Ministarstvo privrede KS je u višestrukim navratima poticaj za poljoprivredu dodijelilo pravnim i fizičkim licima koja u svom posjedu nemaju niti jedno stočno grlo, dok drugi nemaju ni približan broj koliko je navedeno u ministarskim rješenjima i preporukama za iste, a dati su im ogromni iznosi novca s čime se direktno vršio proces korupcije, teškog oblika kriminala i sistematskog uništavanja stvarne poljoprivrede i stočarstva u KS.

Proslijeđeno: