"Pitanje za dostavu podataka o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužilaštva KS za 2011,2012,2013,2014. i prvih 6 mjeseci 2015.godine"

Zvonko Marić
Pitanje

Zvonko Marić
Zastupnik SBB BIH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućem,

Sarajevo, 21.07.2015.godina

ZASTUPNIČKO PITANJE

Molim MUP KS da dostavi podatke o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužiteljstvu Kantona za period 2011 , 2012,2013,2014 i prvih šest mjeseci 2015.godine. Istovremeno molim da Tužiteljstvo Kantona dostavi za iste periode podatke o broju odbačenih predmeta zbog nedostatka materijalnih dokaza, jer raspolažem podacima da je primjerice u prvih šest mjeseci ove godine broj podnesenih prijava tužiteljstvu 2860 a odbačenih je 2583, a pri tome se ima u vidu da je oko 900 onih po poznatom izvršitelju. Dolazi se do apsurdne situacije da je više odbačenih nego podnesenih prijava, što je vjerovatno posljedica da je među odbačenim predmetima u prvih šest mjeseci ove godine bilo i onih iz ranijih perioda. Bez obzira na to podaci su više nego poražavajući. Istovremeno molim da mi predstavnici MUP-a odgovore odkud nesposobnost i nemoć da se osigura odigravanje jedne međunarodne utakmice u ovom slučaju protiv Poljskog Leha ? U toliko prije što je i površno informisanim ljudima bilo poznato da su navijači Leha jedna od najrizičnijih skupina u Evropi. Kako je zakašnjela intervenicija i ko vrši procjenu angažiranosti policijskih snaga u tim situacijama. Pri tome moramo imati u vidu da je zatražena pomoć i federalnih specijalaca, njih oko 150. Zar nema MUP Kantona kapacitet da na adekavatan način osigura odigravanje jedne takve utakmice ?

Zvonko Marić

Odgovor: 

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.