2. „Da li je izbor Snježane Bodnaruk, pomoćnice za upravno-pravne poslove ministra FBiH za zdravlje zakonit, s obzirom da se radi o državnom službeniku ministarstva koje između ostalih vrši nadzor nad radom Stomatološkog fakulteta sa klinikama?“

Hodžić Dževad
Pitanje
  1. „Da li je izbor Snježane Bodnaruk, pomoćnice za upravno-pravne poslove ministra FBiH za zdravlje zakonit, s obzirom da se radi o državnom službeniku ministarstva koje između ostalih vrši nadzor nad radom Stomatološkog fakulteta sa klinikama?“
Odgovor: 

Snježana Bodnaruk je imenovana za člana Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, iz reda osnivača. Ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo nisu zaprimilo bilo kakvu predstavku njenog pretpostavljenog u smislu protivljenja za učešće imenovane u radu Upravnog odbora navedenog Fakulteta