Podnosim inicijativu da se popune sistematizovana radna mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zbog odlaska sedam inspektora u penziju u toku 2023. godine

Danijela Kristić
Pitanje

Podnosim inicijativu da se popune sistematizovana radna mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zbog odlaska sedam inspektora u penziju u toku 2023. godine.
Naročito skrećem pažnju na nedostajuće građevinske inspektore pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije, te molim da se odmah izvrše interni premještaji inspektora koji imaju potrebne uslove za građevinskog inspektora, a sve shodno Zakonu o državnoj službi KS (Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2016 i 45/2019)

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da