Inicijativa "za sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju sigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju sigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Inicijativu možete naći u prilogu.

Proslijeđeno: