Molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama: 1. Džemala Bijedića komplek

Samir Avdić
Inicijativa

Na osnovu molbe etažnih vlasnika, a sve zbog pojave glodara u podzemnim garažama molim da izvršite nadzor na radom upravnika shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS19/17), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačka gg) i to na sljedećim adresama:

1. Džemala Bijedića kompleks garaža 279B,279C,279D,279E

2. Džemala Bijedića kompleks garaža 279G,279H,279F,279J

3. Džemala Bijedića kompleks garaža 279K,279L

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da