Zastupničko pitanje:Da li se krenulo sa preventivnim programima, koje aktivnosti su u toku, koji nivoi prevencije su planirani i koje zdravstvene ustanove su planirane za nosioce aktivnosti u preventivnim programima finansiranim iz ovog novca?

Smiljana Viteškić
Pitanje

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• U Budžetu KS za 2019. g. za preventivne programe i aktivnosti je planirano 250 000 KM.

• Pitanje: Da li se krenulo sa preventivnim programima, koje aktivnosti su u toku, koji nivoi prevencije su planirani i koje zdravstvene ustanove su planirane za nosioce aktivnosti u preventivnim programima finansiranim iz ovog novca?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne