Zastupničko pitanje vezano za "izmjene Zakona o socijalnoj politici KS".

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“U dva navrata predložio sam izmjene Zakona o socijalnoj politici KS. Oba puta iz Ministarstva sam dobio pozitivan odgovor - da se inicijative prihvataju ali, nakon više od godinu dana, iste nisu realizovane, odnosno izmjene Zakona nisu upućene prema Skupštini KS. Kada se mogu očekivati izmjene Zakona o socijalnoj politici KS i uvođenje sitnih, ali korektivnih i važnih izmjena koje sam predložio?”