Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car pr

Konaković Elmedin
Pitanje

“Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car prevoza tim istim vozilima“

Nadalje,  poslanik je pokrenuo inicijativu:

“Ako postoje pravni subjekti koji na taj način djeluju, tražim od nadležnog ministarstva da povuće ili poništi rješenja o pružanju taksi usluga.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se

Zastupnik Elmedin Konaković na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 27.03.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car prevoza tim istim vozilima“

Nadalje,  poslanik je pokrenuo inicijativu:

“Ako postoje pravni subjekti koji na taj način djeluju, tražim od nadležnog ministarstva da povuće ili poništi rješenja o pružanju taksi usluga.“

 

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:

 Pravna lica koja su registrirana za obavljanje taksi prijevoza i rent-a-car prijevoza mogu obavljati i jednu i drugu djelatnost.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo nema direktne dokaze i saznanja da taksi prijevoznici istim vozilima obavljaju taksi prijevoz i rent-a-car prijevoz, odnosno nismo zaprimili od nadležne inspekcije takve zapisnike.

Prema našim evidencijama taksi prijevoznici “Paja“ d.o.o., “Kale-taxi“ d.o.o., “Žuti taxi“ d.o.o., „Holand-Company“ d.o.o. i dr. obavljaju i rent-a-kar prijevoz.

Pravilnikom o licenci propisano je da licenca vozila prestaje važiti danom: prestanka važenja licence prijevoznika, pravnosnažnosti rješenja o oduzimanju licence vozila, isteka roka za produženje važnosti registracije vozila, odjave vozila,  isteka roka važenja rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo,  raskida ili isteka ugovora o leasing-u i  pravnosnažnosti rješenja o oduzimanju dopunske taksi oznake. 

Dakle nije propisana mogučnost oduzimanja “D“ licence za situaciju koji navodite u svom pitanju.