Zastupničko pitanje upućeno svim fakultetima članovima Univerziteta u Sarajevu.