Zastupnička inicijativa vezana za zabrinjavajuće stanje po pitanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Podnosim inicijativu da zbog zabrinjavajućeg stanja po pitanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru Skupština Kantona Sarajevo na dnevni red narednih radnih sjednica uvrsti tačku dnevnog reda o gore pomenutom problemu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog uređenja i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove pripremi cjelovitu informaciju o stanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru za predloženu tačku dnevnog reda.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da