U ime građana naselja ALIPAŠINO POLJE A-2 i B faze traže da im se odgovori zašto godinama curi voda /kanalizacija na potezu ulice Ive Andrića (Bingo).

Jurić Mira
Pitanje

U ime građana naselja ALIPAŠINO POLJE A-2 i B faze traže da im se odgovori zašto godinama
curi voda /kanalizacija na potezu ulice Ive Andrića (Bingo).
Naime, građani žele da znaju da li se izlazilo na teren i da li se utvrdio uzrok curenja vode ili
kanalizacije na ovom lokalitetu.
Zbog curenja neophodna je staza za pješake pa su oni primorani ići saobraćajnicom i samim
tim ugrožavaju svoje živote i sigurnost saobraćaja.
Takođe, postoji još lokaliteta gdje dolazi do curenja vode, a na tome se ništa ne radi,
a to su : Sokolje, Briješće, Buća potok te na drugim mjestima širom Opštine.

Odgovor: 

Nadležno preduzeće KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo aktom broj:4704/13
od 22.10.2013.godine, informiše slijedeće:
da voda koja ističe ne dolazi iz kanalizacionog sistema.