Koja firma je vršila radove na oposobljavanju prostorija Građevinskog fakulteta za funkciju izolatorija

Danijela Kristić
Pitanje
  • Koja firma je vršila radove na oposobljavanju prostorija Građevinskog fakulteta za funkciju izolatorija?
  • Koliko sredstava je Kanton Sarajevo uložio u opremu tj.pregrade da bi se obezbjedila funkcionalnost istog i koja firma je vršila te radove ?
  • Ko je vršio uklanjanje (rasklapanje) tih pregrada i po čijem nalogu?
  • Gdje je ta oprema trenutno uskladištena i čija je odgovornost ukoliko dodje do oštećenja iste?
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 6 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da