Inicijatva za planiranje sredstava u iznosu 88.000 KM za „Rekonstrukciju toaleta za učenike i nastavnike JU Prva osnovna škola, Ilidža“.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja nauke i mladih da iz sredstava planiranih za „Rekonstrukciju i opravka krovova,sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ planirati sredstva u iznosu 88.000 KM za „Rekonstrukciju toaleta za učenike i nastavnike JU Prva osnovna škola, Ilidža“.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019