Zastupnička inicijativa “za obnovu i stavljanje u funkciju vrtića Agan Bostandžić koji je prije rata predstavljao jedan od sedam vrtića na području Opštine Stari grad”.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za obnovu i stavljanje u funkciju vrtića Agan Bostandžić koji je prije rata predstavljao jedan od sedam vrtića na području Opštine Stari grad”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Da