Pitanje vezano za rad "PZU Apoteke LEKO".

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Da li Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vrši nadzor nad radom apoteka i na koji način?
Da li je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo imalo informaciju o pritužbama građana na rad pojedinih apoteka, pa i PZU Apoteke Leko, prije izdavanja odobrenja?
Šta će Ministarstvo poduzeti u vezi sa zahtjevima za izdavanje novih rješenja za rad ogranaka apoteka koje na određenim lokacijama ne pružaju adekvatnu uslugu građanima?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je u prilogu.