nicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva da se po ugledu na Kantonalnu bolnicu Zenica uvedu automatizovane online liste čekanja na specijalističke preglede i pretrage u sve javne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo kao vid

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva da se po ugledu na Kantonalnu bolnicu Zenica uvedu automatizovane online liste čekanja na specijalističke preglede i pretrage u sve javne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo kao vid poboljšanja transparentnosti rada istih.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne