Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja:

- U skladu sa stavovima (5), (6), (7), (8) i (9) člana 57. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo tražim informaciju da li je Univerzitet u Sarajevu kao visokoškolska ustanova zaključio sporazum o saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Privrednom komorom Kantona Sarajevo, Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo ili drugim pravnim subjektima sa područja Bosne i Hercegovine radi realizacije
praktične nastave?

-Da li je neka organizaciona jedinica (fakultet/akademija) Univerziteta u Sarajevu sklopila sporazum o saradnji sa gore navedenim pravnim licima o realizaciji praktične nastave?

-Da li postoje infonnacije koji broj studenata učestvuje godišnje u praktičnoj nastavi i kakva su njihova iskustva? Da li se vrši evaluacija praktične nastave?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da