kada će se konačno pristupiti rješavanju problema stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom, posebno za djecu sa posebnim potrebama?

Neira Dizdarević
Pitanje

Kada dijete zaboli zub, to u većini slučajeva predstavlja stres kako za djecu, tako i za roditelje. Problemi roditelja zdrave djece - kako će dijete reagovati na stomatologa? kojem stomatologu otići? - su minorni u odnosu na one koje imaju roditelji djece s posebnim potrebama. Naime, stomatološki zahvati kod djece s posebnim potrebama rade se pod općom anestezijom. Popravak zuba pod općom anestezijom u BiH trenutno se radi samo u mostarskom Caritasovom centru Sveta obitelj, gdje obučen tim stomatologa i anesteziologa obavlja zahvate ove vrste. Kako je ovo za sada jedina ustanova tog tipa u Bosni i Hercegovini, liste čekanja su, naravno, sve duže i duže. Takođe, Trebinje i Banja Luka su u prošloj godini pokrenuli rješavanje ovog problema, i to nevladine organizacije u saradnji sa predstavnicima zdravstvenih ustanova. Klinički centar u Sarajevu u saradnji sa Stomatološkom klinikom, prema mojim saznanjima, ima potrebnu opremu, ali se iz nekog razloga ne vrše ove usluge.
Dakle, roditelji čija su djeca zdrava imaju zagarantovanu zdravstvenu uslugu, a roditelji djece s posebnim potrebama zaštitu koja im je zakonom zagarantovana - ne mogu iskoristiti. Ovoj djeci je to pravo oduzeto, a društvo je i dalje nijemo i gluho. Smatram da je krajnje vrijeme da se ovaj problem počne rješavati i molim odgovor da li nadležni rade na rješavanju istog i koje su eventualne aktivnosti koje će se poduzeti u, nadam se, skorijem periodu?

Proslijeđeno: