Prilagodba postojeće semaforizirane raskrsnice za slijepa i slabovidna lica

Adi Kalem
Inicijativa

Prilagodba postojeće semaforizirane raskrsnice za slijepa i slabovidna lica

Već godinama postoji potreba da se unaprijedi signalizacija na ovoj raskrsnici. Naime, nakon više apela građana Općine Hadžići za prilagođavanjem ovog semafora, te građana koji imaju stvarnu potrebu za istim, podnosim Inicijativu da slijepim i slabovidnim licima pružimo uslove za normalan život i nesmetan prelazak ove raskrsnice. Također, zbog izuzetne važnosti tražim od Ministarstva saobraćaja KS da u što kraćem roku krene sa realizacijom ove inicijative.

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Ne