Zastupničko pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Arijana Memić
Pitanje

Zastupnica Arijana Memić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Obzirom da je vaša obaveza da istražujete slučaj i nakon podizanja optužnice i provjeravate sva nova saznanja, interesuje me da li ste provodili ikakve službene radnje u saradnji s MUP-om KS, nakon oslobađajuće presude u predmetu “Dženan Memić”, da li ste vršili određene istražne radnje i da li ste tražili nove činjenice vezano za ubistvo u Velikoj aleji?

- Zašto nije procesuirana Alisa Mutap kao neposredni saučesnik ubistva Dženana Memića, za koju je utvrđeno više dokaza i činjenica kroz sudski postupak da zna ko je izvršilac ubistva, te zašto niste pokrenuli proceduru provjera i drugih istražnih radnji protiv Alise Mutap i drugih lica?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019