Na tragu mojih ranijih pitanja upućenih Upravi policije MUP-a KS a koja su se odnosila na nezakonito činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g, tražim da mi dostavite informacije o potvrđivanju čina policijskom službeniku Dupovac Hasanu. Po kojem osn

Arijana Memić
Pitanje

Na tragu mojih ranijih pitanja upućenih Upravi policije MUP-a KS a koja su se odnosila na nezakonito činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g, tražim da mi dostavite informacije o potvrđivanju čina policijskom službeniku Dupovac Hasanu.

Po kojem osnovu je potvrđen čin imenovanom, s obzirom na to da je riječ o policijskom službeniku koji je suspendovan zbog krivičnog postupka koji je još uvijek u toku?

Da li je Dupovac Hasan u momentu potvrđivanja čina bio u status policijskog službenika ako uzmemo u obzir odredbe Zakona o policijskim službenicima KS koje se odnose na suspenziju?

Zašto Uprava policije MUP-a KS nije donijela određeni akt kojim odlaže potvrđivanje čina dok se ne okonča krivični postupak suspendovanog policijskog službenika Dupovac Hasana?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da