Zastupnička inicijativa za otvaranje programa rotacije medicinskih sestara između zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo.