" Hitno pristupiti donošenju nove Odluke o listi radnih mjesta i dužnosti za lica koja su predmet sigurnosnih provjera u MUP-u KS,

Rasim Lakota
Pitanje

" Hitno pristupiti donošenju nove Odluke o listi radnih mjesta i dužnosti za lica koja su predmet sigurnosnih provjera u MUP-u KS, te staviti van snage trenutnu važeću odluku broj: 1-03-14/13 od 08.05.2013.godine. Naime, predhodna odluka je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o zaštiti trajnih podataka ( sl.glasnik broj: 12/04 i 50/05) naručito sa članom 30 i 31 uslijed čega je ogroman broj novoprimljenih policajaca (oko 300) kao i policijskih službenika koji su već bili rasposređeni unutrar uprave policije MUP-a u KS, nisu izvršene zakonom obavezne sigurnosne provjere za stepen povjerljivo. Potrebno je hitno donošenje nove odluke, obzirom na činjenicu da ova Vlada i Skupština planira da u 2017.godini izvrši prijem 200 novih policajaca.
Ukoliko se ne promjeni ova odluka ponovo se krši zakon i time se otvara mogućnost da se u redove policije primaju lica koja ne bi smjela biti zaposlena u organima sigurnosti”.

Pitanje: