Zastupnička inicijativa "za izmjenu i dopunu Zakona o sudskim taksama (Službene novine Kantona Sarajevo 36/14) po hitnom postupku".

Eldar Čomor
Inicijativa

Zastupnik Eldar Čomor na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za izmjenu i dopunu Zakona o sudskim taksama (Službene novine Kantona Sarajevo 36/14) po hitnom postupku".

Inicijativa uz obrazloženje u prilogu.

Proslijeđeno: