Zastupnička inicijativa upućena Inspektoratu zaštite od požara MUP KS.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Inspektoratu zaštite od požara MUP KS:

“Ljubazno molim da izvršite inspekcijski nadzor u podzemnim garažama zgrade Malta 27, 29
po pitanju pregrađenih garaža i njihovog uticaja na protupožarnu zaštitu.
Etažni vlasnici tvrde da im je firma PROVING d.o.o. iz Sarajeva do sada izdavala pozitivne
ateste za sistem protivpožarne zaštite (PPZ) u predmetnoj podzemnoj garaži, uz primjedbu da
trenutno izvedeno stanje ne odgovara izvornom stanju zbog određenog broja pregrađenih
garažnih mjesta. U usmenom razgovoru sa odgovornim osobama iz firme PROVING d.o.o.
dobili su informaciju da se radi o podzemnoj garaži gdje je PPZ sistem projektovan i izgrađen
po najsavremenijim sigurnosnim standardima, te da prilikom zatvaranja garažnih mjesta nije
presječena niti jedna sprinkler cijev ili mlaznica. Tom prilikom su istakli da bi se navedena
primjedba u atestu mogla ukloniti na način da se izradi projekat izvedenog stanja, te napravi
elaborat zaštite od požara za izvedeno stanje, a sve u cilju utvrđivanja da li je pregrađivanjem
predmetnih garažnih mjesta narušena sigurnost stanara i korisnika zajedničke podzemne
garaže. Zadnji atest firme PROVING je negativan.
Etažni vlasnici traže mišljenje od Inspektorata da li je moguće zadržati pregrađene garaže, a
da se pri tome ispoštuju SVI aspekti protupožarne zaštite, te se tako NE UGROZE
imovina i životi stanara.

Napominjem da je u Zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru urbanističko-
građevinski inspektor Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo broj 04-19-
3472/20 od 14.07.2020. godine naveo da je na 3 nivoa garažnih prostora izvršeno ugrađivanje
garažnih rolo ili sekcionih vrata na 50 od ukupno 194 garažna mjesta. Zapisnikom je
konstatovano da su izvedeni radovi na pregrađivanju garažnih mjesta promijenili stanje u
prostoru, te da postoji mogućnost da zbog navedenih radova sprinkler mlaznice, detektori CO
i vatrodojave neće blagovremeno reagovati na pojavu požara, kao i da zbog pregrađivanja
prostora ventilacija neće moći kvalitetno vršiti odimljavanje.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da