Pitanje vezano za nesretni događaj na jednom od sarajevskih igrališta.

Adnan Solaković
Pitanje

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Budući da je tragično stradalo dijete na jednom od sarajevskih igrališta, pokrećem inicijativu da se ovoj skupštini dostavi detaljan izvještaj istrage o okolnostima nesreće i odgovornosti nadležnih. Poznato Vam je da je napravljeno istraživanje koje su objavili mediji da 90 % igrališta ne zadovoljava čak ni elementarne uslove sigurnosti. Ko je odgovoran za ovaj nemar i neodgovornost ?“

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova.