„Do kada ćemo nijemo posmatrati eksploataciju djece i grubo kršenje prava djeteta?“