Zastupničko pitanje: U kojoj fazi je razmatranje prigovora SPUSa glede odluke Senata UNSA, a vezano za posljednje izmjene Zakona o visokom obrazovanju koji se odnose na prenošenje 15 ECTSa u narednu akademsku godinu?