Zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje određene osobe u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje određene osobe u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018