Zastupničko pitanje vezano za projekat spalionice otpada.