Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da unutar budžeta za narednu godinu planira grant za aktivizam mladih kao i neophodne prateće akte.