Inicijativa Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS da u što skorije vrijeme poduzmu aktivnosti kako bi se usvojio Prijedlog izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH-mjenjanje stava (1) člana 1. i člana 2.zakona

Admela Hodžić
Inicijativa

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS za prijedlog izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca-mjenjanje stava (1) člana 1. i člana 2.zakona

Odgovor: 

Ministarstvo za boračka pitanja KS, broj: 06-04-24618-53/23 od 13.07.2023. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 21 Juni, 2023
Pošalji mail: 
Da