Inicijativa "da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pokrene proceduru i pripremi Akcioni plan Ministarstva za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.godine"

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pokrene proceduru i pripremi Akcioni plan Ministarstva za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.godine, te pokrene aktivnosti na izradi niza provedbenih akata iz nadležnosti Ministarstva kako bi se osiguralo da ustanove iz oblasti obrazovanja provedu efektivne mehanizme u borbi protiv korupcije".

Inicijativu sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na Inicijativu zastupnika Mirze Čelika nalazi se u prilogu.