Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za boračka pitanja.