Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje da hitno onezbijedi sredstava za sufinansiranje boravka djece sa liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ u privatnim predškolskim ustanovama.