Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo obešteti sve privredne subjekte na području općina Stari Grad i Centar, a koji su radi blokade saobraćaja na dan 25.06.2022. godine, pretrpjeli značajnu finansijsku štetu.

Haris Zahiragić
Inicijativa

Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo obešteti sve privredne subjekte na području općina Stari Grad i Centar, a koji su radi blokade saobraćaja na dan 25.06.2022. godine, pretrpjeli značajnu finansijsku štetu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 7 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Ne