Inicijativa za nabavku i postavljanje većeg broja DEFIBRILATORA u KS