Inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Mahir Dević
Inicijativa

"Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u što kraćem roku pripremi izmjenu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u kome će predvidjeti zakonsku normu o uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji su izgrađeni na gradskom građevnskom zemljištu u Kantonu Sarajevo, a koji zbog imovinsko-pravnih odnosa nisu mogli dobiti građevinske dozvole u redovnoj proceduri."

Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne