Upućujem sljedeća pitanja: 1. Koliko djece trenutno koristi usluge produženog boravka? 2. Koliko škola u Kantonu Sarajevo ima produženi boravak i broj djece po školama? 3. Koliko ima angažovanih osoba u produženom boravku i koliko ih je povremeno na određ

Vildana Bešlija
Pitanje

Upućujem sljedeća pitanja:
1. Koliko djece trenutno koristi usluge produženog boravka?
2. Koliko škola u Kantonu Sarajevo ima produženi boravak i broj djece po školama?
3. Koliko ima angažovanih osoba u produženom boravku i koliko ih je povremeno na određeno i koliko na neodređeno vrijeme angažovano?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da