Inicijativa za otpis kamata dužnicima nastalih na osnovu kredita po Phare programu iz 1999.godine