" Nezadovoljan sam odgovorom na postavljeno pitanje sa 22.Radne sjednice Skupštine KS , koje je vezano za visinu naknade koju izdvajaju etažni vlasnici za održavanje zajedničkih prostorija. U odgovoru sam prepoznao pokušaj manipulacije članovima 352. i 37

Zvonko Marić
Pitanje

" Nezadovoljan sam odgovorom na postavljeno pitanje sa 22.Radne sjednice Skupštine KS , koje je vezano za visinu naknade koju izdvajaju etažni vlasnici za održavanje zajedničkih prostorija. U odgovoru sam prepoznao pokušaj manipulacije članovima 352. i 376. koji se odnose na zajedničke prostorije , vezivanje zemljišta za etažne stanove etažnih vlasnika, a ja sam pitao samo o visini naknade koja nije jasno precizirana za održavanje zajedničkih prostorija. Ova neuređena oblast, prije svega mislim na usklađivanje kantonalnog zakona sa federalnim zakonom o stvarnim pravima je izvor manipulacija i vakuma koji proizvodi nesporazume, nesuglasice vezane za ovu oblast. Zato vas najljubaznije molim da mi odgovorite na postavljeno pitanje i kako namjeravate da riješite ovaj vakum do donošenja zakona koji je pred skupštinske zastupnike već dolazio u formi prijedloga nacrta zakona sa zakašnjenjem više od dvije godine“ ?

Pitanje: