Da se jasnije i konkretnije podrže majke porodilje, koje rađaju djecu i to u cilju da dobiju novčanu naknadu odmah na početku, odmah po rođenju od 5.000 KM, žene koje rode drugo dijete 10.000 KM,

Zukić Amir
Inicijativa

"Da se jasnije i konkretnije podrže majke porodilje, koje rađaju djecu i to u cilju da dobiju novčanu naknadu odmah na početku, odmah po rođenju od 5.000 KM, žene koje rode drugo dijete 10.000 KM, a osobe koje rade da cijeli porodiljski odnos primaju od poslodavca puni mjesečni iznos plate kako bi se stvorio veći fond za one koji ne rade da bi mogle kvalitetniju naknadu primati. Isto tako, majke koje rađaju četvrto, peto dijete, da imaju pravo na penziju i to u iznosu od najmanje dvije prosjećne plate."

Odgovor: