Zastupničko pitanje: Molim Vas da me obavjestite da li je potpisan Kolektivni ugovor Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo? Ako nije, zašto nije i kad se namjerava potpisati?